La meva especialització es fonamenta en un perfecte coneixement dels àmbits en què tradueixo (dret, finances, premsa, comunicació, redacció de textos, màrqueting, institucions europees), a més a més de la lingüística que hi està associada i d’una sòlida experiència.

Per a això m’imposo decididament comprendre el text i el seu missatge; captar-ne l’essència; restituir-lo sens desnaturalitzar-lo; aportar-hi color, sense enfosquir-lo; sovint, adaptar-lo; i sempre, respectar-lo.

Atès que la qualitat de la meva feina és sinònim de reconeixement i de confiança, únicament intervinc en els àmbits d’especialització esmentats i en les combinacions lingüístiques següents: castellà, català i francès. Ara bé, us puc posar en contacte fàcilment amb altres professionals de la traducció que dominen altres combinacions, de reconeguda competència.

Compromís de qualitat: em comprometo a respectar les recomanacions establertes per la norma NF EN15038 “Serveis de traducció: exigències requerides per a la prestació del servei”, validada pel Comitè Europeu de Normalització (CEN).

La meva petita bibliografia

 • Antoine Berman, L’Âge de la traduction, « La tâche du traducteur » de Benjamin Walter, Presses universitaires de Vincennes, coll. Intempestives, décembre 2008, 188 p.
 • Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2011, 1024 p.
 • Gérard Cornu, Linguistique juridique, Montchrestien, 2005, 443 p.
 • Diccionario JurídicoEspasa, Espasa Calpe, 2004, 1449 p.
 • Umberto Eco Dire presque la même chose [Dire quasi la stessa cosa], traduït per Myriem Bouzaber, Grasset, 2007, 464 p.
 • André Goosse, Maurice Grevisse, Le bon usage, De Boeck Université, 16e édition, 1760 p.
 • Louis Guéry, Dictionnaire des règles typographiques, Victoires Éditions, 4e édition, 2010, 278 p.
 • Lexique des règles typographiques en usage à l’imprimerie nationale, Imprimerie nationale, 196 p.
 • Santiago Muñoz Machadode, Diccionario del español jurídico, L.U. ESPASA LIBROS, 1728 p.
 • Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, 1995, 520 p.
 • George Steiner, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction [After Babel. Aspects of language and translation] traduït per Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel Dauzat, Albin Michel, 1998, 704 p.
 • Tom Wolfe, Le règne du langage [The kingdom of speech], traduït per Bernard Cohen, Robert Laffont, 2017, 211 p.